ร้อนนี้ ตกแต่งบ้านด้วยสไตล์โมเดิร์นบาหลี "Modern Bali Decoration" 13 - Bali Style

ร้อนนี้ ตกแต่งบ้านด้วยสไตล์โมเดิร์นบาหลี “Modern Bali Decoration”

การตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นบาหลีนี้ Modern Bali เป็นฝีการออกแบบของ designer d’intérieurการตกแต่งบ้านและสวนสไตล์บาหลี Modern Bali ยังคงเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติ เพราะบ้านสไตล์บาหลีได้วางองค์ประกอบของบ้านกับต้นไม้ และธรรมชาติโดยรอบได้อย่างลงตัวเมื่ออยู่แล้วได้ความรู้สึกสงบ สบายชิดใกล้ธรรมชาติ และ อีกทั้งเทคนิคการตกแต่งบ้านสไตล์บาหลี เหมาะกับบ้านเขตร้อน เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติมาตกแต่งอย่างสวยงามและเรียบง่าย ร้อนนี้ ตกแต่งบ้านด้วยสไตล์โมเดิร์นบาหลี "Modern Bali Decoration" 14 - Bali Styleร้อนนี้ ตกแต่งบ้านด้วยสไตล์โมเดิร์นบาหลี "Modern Bali Decoration" 15 - Bali Styleรูปแบบการตกแต่งภายในจึงผสมผสานระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะอันมีเสน่ห์ของบาหลีกับความสะดวกสบายทันสมัยแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน บ้านแบบบาหลีก็จำลองธรรมชาติรอบๆตัวมาใช้ ทำให้บ้านกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ง่าย มักนิยมทำอาคารโล่ง การใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นสีเอิร์ทโทน การทำหลังคาจากแบบหนา และหลังคากระเบื้องดินเผาธรรมชาติ โดยไม่มีฝ้าเพดาน มุมที่ชอบคือประตูทางเข้าที่เน้นวิจิตรพิสดาร และการเปิดลานโล่งกลางบ้านร้อนนี้ ตกแต่งบ้านด้วยสไตล์โมเดิร์นบาหลี "Modern Bali Decoration" 16 - Bali Styleเป็นมุมพักผ่อนอย่างดีในสวนบาหลี จัดเพิงพักไว้สำหรับนั่งเล่นผ่อนคลาย ร้อนนี้ ตกแต่งบ้านด้วยสไตล์โมเดิร์นบาหลี "Modern Bali Decoration" 17 - Bali Styleร้อนนี้ ตกแต่งบ้านด้วยสไตล์โมเดิร์นบาหลี "Modern Bali Decoration" 18 - Bali Styleการตกแต่งห้องนอนแบบใกล้ชิดธรรมชาติร้อนนี้ ตกแต่งบ้านด้วยสไตล์โมเดิร์นบาหลี "Modern Bali Decoration" 19 - Bali Styleห้องน้ำที่หยิจับจำพวกของตกแต่งชิ้นล็กชิ้นน้อยด้วยวัสดุธรรมชาติ อย่างแท่นไม้ กรอบไม้ มีสัสันสบายตา อย่างสีขาว ครีม น้ำตาลและแต่งแต้มความน่าสนใจด้วยกระจกบานสีเขียวจรงบานประตู ร้อนนี้ ตกแต่งบ้านด้วยสไตล์โมเดิร์นบาหลี "Modern Bali Decoration" 20 - Bali Styleจุดเด่นของบ้านแบบบาหลีก็คือ การล้อเลียนหรือจำลองธรรมชาติรอบๆตัว มาใช้ ทำให้บ้านกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ง่าย มักนิยมทำอาคารโล่ง การใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นสีเอิร์ทโทน การทำหลังคาจากแบบหนา และหลังคากระเบื้องดินเผาธรรมชาติ โดยไม่มีฝ้าเพดาน การเน้นประตูทางเข้าที่วิจิตรพิสดาร และที่คนไทยชมชอบหรือปลื้มกันมาก ก็คือการเปิดลานโล่งกลางบ้าน ที่มีบ่อน้ำเล็กๆเป็นจุดสนใจ ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจาก http://www.thaihomeonline.com และรูปสวยๆจาก via:http://flodeau.com/2011/04/home-tour-le-havre-de-paix-balinais-de-jo-et-frederic/