Hotel de la Monnaie โรงแรมแนวคิดศตวรรษที่ 21+อาคารแบบนีโอคลาสสิก 13 - Hotel

Hotel de la Monnaie โรงแรมแนวคิดศตวรรษที่ 21+อาคารแบบนีโอคลาสสิก

Hotel de la Monnaie เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงปารีสและรับหน้าที่ผลิตเหรียญกษาปณ์และเหรียญรางวัลมาตั้งแต่ปี 1775 ในขณะนี้ได้มีโครงการที่ปรับปรุงพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งนี้ และเปิดต่อสาธาณชน ด้วยงบประมาณมูลค่ากว่า 1,290 ล้านบาท ภายในโครงการจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างส่วนวัฒนธรรม (ทั้งในนิทรรศการชั่วคราว และแบบถาวร) ส่วนพาณิชยกกรม (ร้านค้าและร้านอาหารระดับสามดาวของ Guy Savoy ที่จะเปิดในเดือนกันยายน 2012)  และส่วนอุตสาหกรรม (ที่มีช่างโลหะ 250 คน มีทั้งช่างหล่อและช่างแกะ) แนวคิดของสถาปนิก Philippe Prost จะนำเอาแนวคิดของศตวรรษที่ 21 มาผสมเข้ากับอาคารแบบนีโอคลาสสิกแห่งนี้ เขาเลือกใช้โลหะมากมายหลายเฉดสี และจัดเส้นทางให้ผู้ชมเข้าชมสามารถเห็นกระบวนการการผลิตเหรียญต่างๆได้จริง “ผมต้องการที่จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและงานฝีมือที่เกิดขึ้นภายในนั้น” เขาอธิบายว่า สวนแบบรวมสมัยภายในโครงการ จะมีสระน้ำที่มีภาพกราฟิกและเหรียญเหมือนกับที่น้ำพุเทรวี่ในโรม www.monnaiedeparis.fr


Hotel de la Monnaie โรงแรมแนวคิดศตวรรษที่ 21+อาคารแบบนีโอคลาสสิก 14 - Hotel

Hotel de la Monnaie โรงแรมแนวคิดศตวรรษที่ 21+อาคารแบบนีโอคลาสสิก 15 - Hotel

Hotel de la Monnaie โรงแรมแนวคิดศตวรรษที่ 21+อาคารแบบนีโอคลาสสิก 16 - Hotel

Hotel de la Monnaie โรงแรมแนวคิดศตวรรษที่ 21+อาคารแบบนีโอคลาสสิก 17 - Hotel

Hotel de la Monnaie โรงแรมแนวคิดศตวรรษที่ 21+อาคารแบบนีโอคลาสสิก 18 - Hotel

Hotel de la Monnaie โรงแรมแนวคิดศตวรรษที่ 21+อาคารแบบนีโอคลาสสิก 19 - Hotel