หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 13 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก…

56 Recycled Plastic Bottles Illuminate Liter of Light’s Pavilion at the Shanghai Biennale


ในย่านสลัมและชุมชนยากจนในฟิลิปปินส์ ได้เปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกพื้นๆที่เราคุ้นเคย ให้กลายเป็นหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายๆ ด้วยขวดพลาสติกใส่น้ำธรรมดาๆ ช่วยให้แสงสว่างกับบ้านในเวลากลางวัน ได้อย่างดี ช่วยประหยัดหลอดไฟ และค่าไฟ ให้กับชาวบ้าน สำหรับบ้านหลังนี้ เป็นพาวิเลียน แสดงเกี่ยวกับแสงสว่าง ในงาน the Shanghai Biennale ออกแบบโดย Stephen และ Andrew Lord มันใช้ขวดน้ำพลาสติก รีไซเคิล 56 ใบ ให้แสงสว่างเสมือนหลอดไฟจริงๆ
แม้แนวคิดหลอดไฟจากขวดน้ำแบบนี้จะให้แสงสว่างได้เฉพาะในเวลากลางวัน แต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มาก เพราะบ้านในชุมชนยากจนส่วนใหญ่ก็ขาดแคลนแสงสว่างแม้แต่่ในตอนกลางวัน แสงสว่างในบ้านช่วยให้เด็กๆสามารถทำการบ้านได้ โดยไม่ต้องใช้ไฟจากแสงเทียนเหมือนในอดีต คุณแม่สามารถทำงานบ้าน ทำอาหารได้ ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น แม้จะเป็นเฉพาะช่วงกลางวันก็ตาม

พาวิเลียนนี้เกิดจากการที่ Stephen ได้พบกับ Illac Diaz ผู้ก่อตั้ง Liter of Light เมื่อปีที่แล้วที่ดูไบ Diaz ชักชวน Stephen ให้ออกแบบบ้านต้นแบบในสลัม สำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อไปแสดงในงาน Shanghai Biennale บ้านหลังนี้นอกจากจะได้แสงสว่างแบบประหยัดจากขวดน้ำพลาสติก 56 ใบ แล้วก็ยังมีการเพาะปลูกเห็ด โดยแขวนจากเพดานลงมาอีกด้วย เรียกว่าใช้ประโยชน์คุ้ม และเป็นแนวคิดที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด อีกชิ้นค่ะ

Read more: 56 Recycled Plastic Bottles Illuminate Liter of Light’s Pavilion at the Shanghai Biennale A Liter of Light Pavilion at Shanghai Biennale – Inhabitat – Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 14 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 15 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 16 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 17 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 18 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 19 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 20 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 21 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 22 - Sustainable design

หลอดไฟจากขวดน้ำพลาสติก... 23 - Sustainable design