fbpx

Bangkok Dolls  ก่อตั้งโดยคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล เมื่อปี พ.ศ.2499 ซึ่งคุณหญิงได้ไปเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาจากโรงเรียนโอซาวาดอลล์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นไทย ตุ๊กตาของที่นี่เป็นที่รู้จักและโด่งดังนานาชาติและนักสะสมตุ๊กตา

bangkok doll house04 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

11 650x241 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่จัดแสดงและโรงงานผลิต ตุ๊กตาชนิดต่างๆ การผลิตจะทำด้วยมือทุกขั้นตอนโดยใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลัก ตุ๊กตาที่ผลิตออกมามีด้วยกันหลายประเภท เช่น ตุ๊กตาโขน ละครตุ๊กตา ตุ๊กตาชาวเขา ตุ๊กตาสำหรับเด็ก และยังได้จัดจำหน่ายตุ๊กตาอีกด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-เสาร์ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม โทร. 245-3008 และ 245-2512 ที่ตั้ง 85 ซอยแยกรัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) ถนนราชปรารภ เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400  

2 650x464 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

681x454 750x500 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

37 04 07 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

bangkok doll house11 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

bangkok doll house07 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

bangkok doll house19 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

bangkok doll house13 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

bangkok doll house17 Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

via: http://www.bangkokdolls.com ขอบคุณภาพประกอบจาก thai-tour.com

No more articles