fbpx

Bangkok Dolls Factory & Museum

Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา 2 - Bangkok Dolls Factory & Museum

Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา

Bangkok Dolls Factory & Museum พิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตา เกิดจากความรักที่จะทำตุ๊กตาของคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล ผู้ริ่เริ่มประดิษฐ์ตุ๊กตาตัวแรกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เริ่มจากความหลงใหลในตุ๊กตาจนต้องบินลัดฟ้าไปเรียนทำตุ๊กตาที่ประเทศญี่ปุ่น จนได้วิชากลับมาทำตุ๊กตาตัวแรกในชีวิต และพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นการสอนให้คนในละแวกชุมชนได้มีงานทำโดยการจ้างทำตุ๊กตาส่งขายตามที่ลูกค้าสั่ง ...