สองล้อรักษ์โลก 8 สปีดคันนี้ เป็นผลงานออกแบบของบริษัท Yuba Bicycle ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิคค้นมาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองในยุคใหม่ ผู้มองหาพาหนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ลดข้อจำกัดของจักรยานที่บรรทุกของได้น้อย โดยออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเพียง 35 ปอนด์ จึงเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องยกจักรยานขึ้นลงบันได และแม้จะเป็นจักรยานที่สามารถบรรทุกของได้มากถึง 220 ปอนด์ แต่ดีไซน์กยังสวยเฉียบ แฮนด์จับทำจากไม้ค็อก ที่นั่งด้านหลังและที่วางเท้าทำจากไม้ไผ่ ขอบคุณข้อมูลจาก ELLE DECORATION Magazine via:http://yubabikes.com/bikes/boda-boda/

t3 450x298 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

t5 450x298 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

t4 450x298 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

t2 450x293 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

sdw 450x359 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

a1 450x297 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

a2 450x310 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

BELLS Yuba Boda Boda Step Over Boda Boda 450x300 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

a3 450x357 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

yubabodaboda1 450x300 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

yubabodaboda2 450x300 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

20130218 yuba boda 0025 712X300 450x189 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

20130220 yuba surf 0009 712X300 450x189 The Yuba Boda Boda Cargo Cruiser จักรยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

No more articles