สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 13 - จักรพรรดิจิ๋นซี

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8

หมุดหมายลำดับแรกของทุกคนเมื่อมีโอกาสมาเยือนเมืองซีอานย่อมหนีไม่พ้น “สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี”  สถานที่หลายคนแอบให้นิยามอย่างไม่เป็นทางการว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 แต่ก่อนที่จะไปเยือนสถานที่ดังกล่าวควรที่จะทำความรู้จักกับจักรพรรดิจิ๋นซีเจ้าของสุสานดังกล่าวเสียก่อน

จักรพรรดิจิ๋นซี ทรราช หรือมหาราช

จักรพรรดิจิ๋นซี หรือฉินสือหวงเป็นจักรพรรดิที่ชีวประวัติและผลงานก่ำกึ่งอยู่ระหว่างความเป็นมหาราชที่ผู้คนยกย่อง และทรราชที่ผู้คนสาบส่ง

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 14 - จักรพรรดิจิ๋นซี
ภาพจักรพรรดิจิ๋นซีจาก www.wikipedia.org

พระองค์ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุเพียง 13 พรรษา ในยุคสมัยที่จีนเต็มไปด้วยรัฐใหญ่น้อยที่เจ้าผู้ปกครองแต่ละรัฐ ต่างทำสงครามแย่งชิงกันเป็นใหญ่ ซึ่ง ณ เวลานั้น รัฐที่ใหญ่และเรืองอำนาจที่สุด มีด้วยกัน 7 รัฐ ประกอบด้วย รัฐหาน จ้าว เว้ย ฉู่ เยียน ฉี และฉิน

จักรพรรดิจิ๋นซีขึ้นปกครองรัฐฉิน พัฒนารัฐที่ล้าหลังจนเจริญรุ่งเรือง และผนวกรวม 6 รัฐใหญ่ ณ เวลานั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยใช้ระยะเวลาเพียง 10 ปีเท่านั้น  ก่อนสถาปนาตนเองเป็นองค์ปฐมจักรพรรดิกษัตริย์แห่งราชวางศ์ฉิน

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 15 - จักรพรรดิจิ๋นซี
ภาพจาก www.wikipedia.org

ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการริเริ่มทำหลายสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการหล่อหลอมและพัฒนาประเทศจีนให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ใช้ตัวอักษรจีนแบบเดียวกันทั่วประเทศ ทำให้แม้จะมีการใช้ภาษาถิ่นแตกต่างกันหลายภาษาและออกเสียงไม่เหมือนกัน แต่ชาวจีนทุกคนสามารถสื่อสารเข้าใจกันได้เพราะใช้ภาษาเขียนเดียวกัน  มีการกำหนดใช้กฏหมาย  เงินตรา  มาตรา ชั่ง ตวงวัดแบบเดียวกัน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งช่วยให้ประเทศจีนสามารถรวมตัวกันได้อย่างเป็นปึกแผ่นและยังสั่งการให้เชื่อมกำแพงเมืองของแว่นแคว้นต่าง ๆ ที่เคยเป็นเอกเทศเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการรุกรานของชนเผ่าอื่น กระทั่งกลายเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยาวเหยียด และเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทว่าแม้นจะสร้างความรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศชาติ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น วัง กำแพง สุสาน รวมถึงการเรียกเก็บภาษีที่แพงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทุกย่อมหญ้า นั่นทำให้เมื่อสิ้นพระชนม์ ราชวงศ์ฉินจึงได้ปกครองประเทศต่อไปอีกเพียง 15 ปี เท่านั้น ก่อนจะเกิดกบฏจนโค่นล้มราชวงศ์ได้สำเร็จในที่สุด

และในบรรดาสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยของจักรพรรดิจิ๋นซี ที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นจนถึงยุคปัจจุบัน สุสานทหารหินดินเผา ที่เมืองซีอานเป็นหนึ่งในนั้น

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 16 - จักรพรรดิจิ๋นซี

สุสานอันเป็นที่สถิตนิรันด์

จักรพรรดิจิ๋นซีได้ตระเตรียมเริ่มสร้างสุสานแห่งนี้ตั้งแต่ขึ้นครองราชย์เมื่อชนมายุได้ 13 พรรษา เมื่อรวบรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวได้แล้ว ได้เกณฑ์ไพร่พลจำนวนมหาศาล  กว่า เจ็ดแสนคน สร้างต่อเนื่องยาวนาน กระทั่งสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 50 พรรษาก็ยังคงดำเนินสร้างต่อไป รวมทั้งสิ้น 37 ปีที่เป็นเช่นนั้น เพราะชาวจีนสมัยก่อนเชื่อกันว่ามนุษย์นั้นมี 2 วิญญาณ วิญญาณแรกกำเนิดพร้อมกับทารก ขณะอีกวิญญาณหนึ่งเป็นวิญญาณที่สวรรค์ส่งมารวมกับวิญญาณแรก เมื่อเจ้าของร่างเสียชีวิตลง  วิญญาณแรกจะสิ้นไปพร้อมกับร่างผู้ตาย ขณะอีกวิญญาณหนึ่งจะออกจากร่างกลับคืนสู่สวรรค์

เพื่อให้วิญญาณสุขสงบ  เมื่อเสียชีวิตจึงต้องฝังร่างในสุสานให้ถูกต้องตามประเพณีและเหมาะสมกับสถานะของเจ้าของร่าง  มิเช่นนั้น วิญญาณจะไม่มีความสุข กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน   จักรพรรดิจีนทุกพระองค์จึงให้ความสำคัญกับการตระเตรียมสุสานของตนเองที่จะกลายเป็นที่ประทับไปชั่วนิรันดร์

สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีถูกค้นพบโดยบังเอิญ โดยกลุ่มชาวนาที่ขุดหาบ่อน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูก พวกเขาขุดพบวัตถุดินเผาที่มีลักษณคล้ายเหยือกใส่น้ำ และเมื่อขุดลึกลงไปจึงพบกองทัพทหารดินเผาจำนวนหนึ่งนั่นทำให้ทางการจีนเข้ามาตรวจสอบ ขุดค้นเพิ่มเติมจนพบทหารรูปปั้นดินเผาจำนวนมาก รวมถึงอาวุธต่าง ๆ  และขบวนรถม้าสำริด จนสรุปว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้คือสุสานที่เก็บพระศพของจักรพรรดิจิ๋นซี  และสิ่งที่ขุดพบเจอเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็ก ๆ ของสุสานที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น

จากการสำรวจพื้นที่ของนักโบราณคดี ผสมกับการศึกษาบันทึกโบราณเชื่อว่าสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี มีขนาดใหญ่ประมาณ 66 ตารางกิโลเมตร ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของจักรพรรดิจีน  มีการสร้างพระราชวังจำลอง  กำแพงล้อมรอบเพื่อป้องกัน และสร้างรูปปั้น เสมือนจริงของทุกสิ่ง ที่องค์จักรพรรดิต้องการนำติดตัวไปด้วยหลังความตาย

มาก ใหญ่ และเหมือนจริง ที่ต้องเห็นด้วยตาตนเอง

นับตั้งแต่การขุดค้นพ้นโดยบังเอิญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517  ทางการจีนได้ทำการขุดหลุมในพื้นที่สุสาน 3 หลุม เรียกว่า หลุมหมายเลข 1 2 และ 3

 

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 17 - จักรพรรดิจิ๋นซี
ภาพจาก www.chinahilights.com

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 18 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 19 - จักรพรรดิจิ๋นซี

เมื่อเข้าไปในเขตของพื้นที่สุสาน จึงเจอะเจออาคารขนาดใหญ่ 3 หลังที่สร้างขึ้นเพื่อครอบพื้นที่หลุมที่ขุดค้นทั้งสามหลุม และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม โดยทำทางเดินไว้รอบหลุม

หลุมหมายเลข 1

หลุมหมายเลข 1 เป็นหลุมที่มีขนาดใหญ่สุด วางแสดงกองทัพทหาร และม้าดินเผามากที่สุด

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่หลั่งไหลเข้ามาชมนั้นมีจำนวนมากทีเดียว  บรรยากาศจึงค่อนข้างเบียดเสียด แต่ทางเดินที่ทำให้เดินได้รอบหลุมขนาดใหญ่ ทำให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะสลับหมุนเวียนกันยืนอยู่ด้านหน้าเป็นระยะตามทางเดิน

หุ่นทหาร และม้าดินเผาเบื้องหน้ามีขนาดเท่าของจริง ใบหน้า ทรงผม เครื่องแต่งกาย ไม่มีหุ่นตัวไหนเหมือนตัวไหน นั่นแสดงให้เห็นว่าเป็นงานปั้นที่ทำด้วยมือทีละชิ้น

ขณะเดินวนดูหุ่นทหารดินเผานั้น  ทำให้นึกถึงนิยามที่มีคนให้ไว้ถึงผลงานที่ยิ่งใหญ่นี้
มาก
ใหญ่
และเหมือนจริง
มาก นั่นคือ มีจำนวนมากถึงราว 8000 ตัว
ใหญ่ นั่นคือ มีขนาดใหญ่เท่าของจริง
เหมือนจริง นั่นเป็นเพราะหุ่นทหารที่ขุดพบนั้น ทั้งเครื่องแต่งกาย อาวุธ รวมไปถึงพื้นที่จัดวางช่วยเติมเต็มจินตนาการภาพกองทัพทหารของจักรพรรดิจิ๋นซีที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถรบชนะผนวกรวมแว่นแคว้นอื่นได้ทั้งหมด จนรวมเป็นประเทศเดียวได้
สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 20 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 21 - จักรพรรดิจิ๋นซี

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 22 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 23 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 24 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 25 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 26 - จักรพรรดิจิ๋นซี
ขณะที่เดินดูชม ยังคงเห็นร่องรอยการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เสร็จสิ้น ยังคงมีการนำชิ้นส่วนที่พบเจอประกอบเป็นรูปหุ่นสมบูรณ์ต่อไปสุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 27 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 28 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 29 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 30 - จักรพรรดิจิ๋นซี

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 31 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 32 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 33 - จักรพรรดิจิ๋นซี

หลุมหมายเลข 2

หลุมหมายเลข 2 มีขนาดเล็กกว่าหลุมที่ 1  แต่เป็นหลุมที่ช่วยให้เข้าใจการจัดวางรูปแบบกองทัพของจักรพรรดิจิ๋นซี นั่นคือ แถวแรกจะเป็นแถวของทหารธนูที่ด้านหน้าสุดทั้งที่อยู่ในท่าคุกเข่าและยืนเตรียมพร้อม  จากนั้นจึงเป็นรถม้าพร้อมเหล่าทหาร และตามด้วยทหารราบที่ถืออาวุธครบมือ  หลุมนี้แม้จะมีหุ่นทหารแสดงไม่มาก แต่มีการคัดหุ่นที่สมบูรณ์ใส่ตู้กระจกวางโชว์ให้เห็นในระยะใกล้ตรงทางเดินด้านข้าง

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 34 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 35 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 36 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 37 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 38 - จักรพรรดิจิ๋นซีสุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 39 - จักรพรรดิจิ๋นซีสุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 40 - จักรพรรดิจิ๋นซี

หลุมหมายเลข 3

หลุมหมายเลข 3 เป็นหลุมที่เล็กที่สุด พบหุ่นทหารทั้งหมด 68 ตัว ทั้งหมดเป็นหุ่นนายทัพ จึงคาดเดาว่าน่าจะเป็นส่วนบัญชาการของกองทัพ

การเดินชมหุ่นทหารดินเผา หากรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่นักโบราณคดีทำการศึกษาและนำมาเผยแพร่ จะช่วยให้การเดินชมนั้นสนุกยิ่งขึ้น

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 41 - จักรพรรดิจิ๋นซี
ภาพจาก www.chinahilights.com

หุ่นทหารดินเผาที่ขุดพบนั้นแบ่งเป็นระดับนายทหาร กับทหารทั่วไป

ระดับนายทหารแบ่งได้อีกเป็นสามระดับคือ นายทหารระดับสูง กลาง และต่ำ
แยกแยะได้จากชุดที่สวมใส่ ระดับนายทหารทั้งหมดจะสวมใส่ชุดเกราะ และใส่หมวกคลุมผม หมวกคลุมผมนี้เองที่จะช่วยให้แยกระดับของนายทหาร  นายทหารระดับสูงจะสวมหมวกที่เรียกว่า bird cap ที่แยกเป็นปีกออกสองข้าง ขณะที่ระดับกลาง และล่างจะสวมหมวกแบบเดียวกัน เรียกว่า long cap หากหมวกที่ทรงสูงกว่าเป็นนายทหารระดับกลาง หมวกที่ต่ำกว่าเป็นนายทหารระดับล่าง

ระดับทหาร
จะสวมใส่หมวกคลุมผมแบบธรรมดา หรือมัดผมเป็นมวยไว้ด้านบน
แบ่งได้เป็น  3 กลุ่ม
ทหารราบ  ทหารธนู (อยู่ในท่ายืนเฉียง และนั่งคุกเข่า สังเกตุได้ง่าย)
ทหารม้า มีทั้งที่ทำหน้าที่ขับม้า และลากจูงม้า

อาคารนิทรรศการ

และใกล้ ๆ กับหลุมทั้งสาม เป็นอาคารนิทรรศการแสดงหุ่นม้าศึกและรถม้าทองแดงที่ขุดพบในสุสาน จำนวน 2 ชุด  ซึ่งต้องใช้เวลานานถึง 8 ปี ในการฟื้นฟู นำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาปะติดปะต่อจนสมบูรณ์ และจัดแสดงได้  ซึ่งนับเป็น hilight ที่ไม่แพ้หุ่นทหารดินเผาเลยทีเดียว เพราะงานได้สัดส่วนเหมือนจริง ปราณีต และงดงามมาก
สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 42 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 43 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 44 - จักรพรรดิจิ๋นซีสุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 45 - จักรพรรดิจิ๋นซี

สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 46 - จักรพรรดิจิ๋นซี สุสานกองทัพทหารดินเผา สุสานที่ใหญ่ที่สุดในจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 47 - จักรพรรดิจิ๋นซี
เชื่อกันว่าหลุมกองทัพทหารดินเผามีทั้งหมด 8 หลุม แต่ทางการจีนยังไม่มีการขุดหาเพิ่มเติม รวมไปถึงตัวสุสานที่แท้จริงที่เก็บพระศพขององค์จักรพรรดิจิ๋นซีเองด้วย  เนื่องจากทางการจีนมีบทเรียนจากหุ่นทหารและม้าดินเผาที่เมื่อขุดออกมาแล้ว สีบนตัวหุ่นที่มีสีสันสวยงาม เมื่อโดนอากาศและแสงแดด เกิดปฏิกริยาทางเคมี ทำให้สีบนตัวหุ่นเปลี่ยนเป็นสีดำ

นั่นทำให้งานขุดค้นถูกชะลอไว้ จนกว่าจะมั่นใจได้ว่า มีเทคโนโลยีตัวช่วยที่เหมาะสม ช่วยรักษาสภาพวัตถุโบราณ ไม่ให้เกิดความเสียหาย เมื่อโดนอากาศและแสงแดด

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า