fbpx

Serang Village

ห้องสมุดบนหลังม้า กระจายความรู้สู่ชาวอินโดนีเซีย 2 - Serang Village

ห้องสมุดบนหลังม้า กระจายความรู้สู่ชาวอินโดนีเซีย

Ridwan Sururi คนรับจ้างดูแลม้าวัย 42 ปี ณ หมู่บ้าน Serang Village ประเทศ Indonesia เกิดไอเดียทำห้องสมุดม้าเคลื่อนที่เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าถึงหนังสือ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอัตราคนที่ไม่รู้หนังสือของอินโดนีเซีย...