fbpx

scooter

Micro Luggage Scooter กระเป๋าเดินทางด้วยระบบสกูตเตอร์ 2 - scooter

Micro Luggage Scooter กระเป๋าเดินทางด้วยระบบสกูตเตอร์

อีกหนึ่งเทคโนโลยีของการเดินทางที่น่าลองกับกระเป๋าเดินทางสกูตเตอร์ หรือ Micro Luggage Scooter ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Samsonite ผู้ผลิตกระเป๋าเดินทางรายใหญ่ของโลกกับ Micro ผู้ผลิตสกูตเตอร์จากเยอรมันที่เกิดไอเดียแผลงๆแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ว่ากระเป๋าเดินทางน่าจะเป็นอะไรมากกว่าแค่การเข็นหรือลาก...
Scoot Network...ให้เช่ารถสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าควบคุมรถด้วย Mobile App 4 - scooter

Scoot Network…ให้เช่ารถสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าควบคุมรถด้วย Mobile App

Scoot Networks ในเมืองซานฟรานซิสโก เป็นแนวคิดการแบ่งปันการใช้รถ scooterไฟฟ้าที่เริ่มต้นจากความต้องการในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เกิดจากความต้องการของคนที่อาศัยในเมืองใหญ่เมื่อต้องการความเร่งด่วนในการเดินทางข้ามเมือง การใช้สกุ๊ตเตอร์ก็ง่ายๆ จัดการด้วย smartphone app...