We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 2 Mar 2017

433
Views
26 Sep 2012

Scoot Network…ให้เช่ารถสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้าควบคุมรถด้วย Mobile App

.

มาดูไอเดียการให้เช่ายานพาหนะมอเตอร์ไซค์ ของ Scoot Networks ในเมืองซานฟรานซิสโกกันค่ะ เป็นแนวคิดการแบ่งปันการใช้รถ scooterไฟฟ้าที่เริ่มต้นจากความต้องการในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
เกิดจากความต้องการของคนที่อาศัยในเมืองใหญ่ ซึ่งปกติในเมืองใหญ่ๆในอเมริกาคนมักจะเดินทางโดยไม่ใช้รถ เพราะมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี แต่ในบางโอกาสเมื่อต้องการความเร่งด่วนในการเดินทางข้ามเมือง และไม่มีจักรยาน หรือไม่สะดวกในการขึ้นรถประจำทาง จึงเกิดบริการให้เช่ารถโดย กลุ่ม Scoot Networks ขึ้น ซึ่งมีสกุ๊ตเตอร์ให้บริการอยู่ทั้งหมด 50 คัน (ยังอยู่ในช่วงทดลอง)

การใช้สกุ๊ตเตอร์ก็ง่ายๆ จัดการด้วย smartphone app สกุ๊ตเตอร์แต่ละคันจะมี smartphone dock เมื่อผู้ขับขี่ วางสมาร์ทโฟนบน dock ก็จะเป็นการปลดล็อกรถสกุ๊ตเตอร์คันนั้น และโทรศัพท์ก็จะทำหน้าที่เสมือน Dashboard ของรถให้ข้อมูล และแสดงแผนที่..มันดูเจ๋งตรงใช้ smartphone ควบคุมนี่ล่ะ

ที่มา : http://www.fastcoexist.com/1680597/forget-zipcar-rent-an-electric-scooter-to-get-there-faster#1

.

.

.
 

Ning iUrban
  • To live a creative life, we must lost our fear of being wrong. Email: [email protected]
 
Facebook Debug | iCraft
+
-