fbpx

sandcrawler

Sandcrawler.. จาก Star Wars สู่ความเป็นจริง สำนักงานของ Lucasfilm ในสิงค์โปร์ 2 - sandcrawler

Sandcrawler.. จาก Star Wars สู่ความเป็นจริง สำนักงานของ Lucasfilm ในสิงค์โปร์

สำหรับแฟนๆ Star Wars ของ George Lucas คงยังจำภาพ ยานพาหนะขนาดใหญ่เทอะทะ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขุดแร่ ที่ชื่อว่า Sandcrawler และพวกจาวา (Jawa) ได้ดัดแปลงมันเป็นบ้านเคลื่อนที่ ตอนนี้Sandcrawler กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้ว ในที่ที่ไม่ไกลจากบ้านเรา ที่ประเทศสิงค์โปร์...