fbpx

RojSiamRuay

สัมผัสกลิ่นอายบ้านนอกที่...เดอะชนบท ถ.สามเสน 2 - RojSiamRuay

สัมผัสกลิ่นอายบ้านนอกที่…เดอะชนบท ถ.สามเสน

สไตล์การออกแบบสินค้าในร้าน เดอะ ชนบท นั้นตั้งอยู่บนความบ้านๆมนวิถีชีวิตไทย ซึ่งเจ้าของร้านได้ให้เหตุผลไว้ว่า "เพราะความเป็นท้องถิ่นของบ้านนอกนั้นงดงาม และให้ความรู้สึกดีๆได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่เนี๊ยบๆที่มีราคาสูง"...