fbpx

Rainforest

Vancouver’s Capilano Suspension Bridge Park กิจกรรมสำรวจธรรมชาติและชมวิวจากบนยอดต้นไม้ 2 - Rainforest

Vancouver’s Capilano Suspension Bridge Park กิจกรรมสำรวจธรรมชาติและชมวิวจากบนยอดต้นไม้

สะพานแขวนคาพิลาโน Capilano Suspension Bridge Park เป็นสะพานแขวนไม้อันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1889 เพื่อทอดข้ามผ่านแม่น้ำคาพิลาโน ด้วยความยาวถึง 137 เมตร และสูงถึง 70 เมตรจากพื้นดินทำให้สะพานแขวนคาพิลาโนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสะพานที่น่าหวาดเสียวที่สุดในโลก ...