fbpx

Park Ventures – The Ecoplex on Witthayu

วิถีแห่งการรักษ์โลก สไตล์เมือง Eco Retails "Park Ventures - The Ecoplex"  บนแยกวิทยุต่อกับเพลินจิต 2 - Park Ventures - The Ecoplex on Witthayu

วิถีแห่งการรักษ์โลก สไตล์เมือง Eco Retails “Park Ventures – The Ecoplex” บนแยกวิทยุต่อกับเพลินจิต

เทรนด์ก่อสร้างแห่งอนาคต กับอาคารสีเขียว อย่าง บ้านประหยัดพลังงาน ตึกหรือโครงการต่างๆ ที่เน้นการก่อสร้างแบบเป็นมิตรกับสังคมรอบข้าง นับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสำหรับโลกเราในทุกวันนี้ ที่ทุกคนต้องหันมาร่วมมือใส่ใจ เหมือนอย่างอาคารแห่งใหม่ของกรุงเทพ อย่าง ปาร์คเวนเชอร์-ดิ อีโคเพล็กซ์ ออน วิทยุ (Park Ventures - The Ecoplex on Witthayu) ...