fbpx

Pakamian

"Pakamian Thailand"พาคาเมี่ยน-ผ้าขาวม้าในเมืองใหญ่ 2 - Pakamian

“Pakamian Thailand”พาคาเมี่ยน-ผ้าขาวม้าในเมืองใหญ่

หลานคนคงรู้จักแบรน์ดสินค้าฝีมือคนไทยอย่าง "Pakamian Thailand"พาคาเมี่ยน เป็นอย่างดี ด้วยเอกลักษณ์ ในการนำผ้าขาวม้าที่คุ้นเคยมาประยุกต์ออกแบบเป็นผลินภัณฑ์ต่างๆที่ทันสมัย เกือบสองปีที่สินค้าลายผ้าขาวผ้าออกโลดแล่นให้คนรักบ้านเลือกซื้อหาตามงาน แสดงสินค้าและเว็บไซต์ ตอนนี้ Pakamian เปิดร้านอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้นักช็อปเข้าไปเลือกซื้อได้สะดวกยิ่ง ขึ้น...