fbpx

Organics Shop

Urban Tree Organics Shop ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง 2 - Organics Shop

Urban Tree Organics Shop ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

Urban Tree คือร้านออร์แกนิคส์หรือร้านที่จำหน่ายสินค้าจากธรรมชาติ ที่ผลิตโดยเกษตรกรหรือชุมชนในท้องถิ่น ราคาประหยัดและคุณภาพดี ร้านตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณสี่แยกบางกระบือ เป้าหมายคือการสร้างจิตสำนึกในการบริโภคสิ้นค้าเกษตรอินทรีย์จากชุมชนในท้องถิ่นและรณรงค์การบริโภคสินค้าที่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอันเป็นหนทางหนึ่งในการรักษาโลกใบเล็กๆ แห่งนี้เอาไว้...