fbpx

notthingham

Maggie’s Nottingham สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง 2 - notthingham

Maggie’s Nottingham สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง

ผู้ป่วย คนไข้ต่างๆ ต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเป็นการบำบัด ช่วยฟื้นฟูนสภาพจิตใจทางอ้อม ลองมาดูที่ Nottingham City Hospital ภายในบริเวณโรงพยาบาลแห่งนี้มีสถานที่พักฟื้นอยู่ใกล้ ...