ผู้ป่วย คนไข้ต่างๆ ต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเป็นการบำบัด ช่วยฟื้นฟูนสภาพจิตใจทางอ้อม ลองมาดูที่ Nottingham City Hospital ภายในบริเวณโรงพยาบาลแห่งนี้มีสถานที่พักฟื้นอยู่ใกล้

Maggie’s Nottingham อยู่ภายในเขตโรงพยาบาล เป็นอาคารที่ใช้รูปวงรี มาออกแบบตกแต่งอาคาร พร้อมทั้งใช้กระเบื้องเซรามิกสีเขียว ล้อมรอบด้วยต้นไม้ และเงียบสงบ ภายในออกแบบตกแต่งโดย Paul smith

source : http://www.czwg.com69188 slide 450x337 Maggie’s Nottingham สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง 69193 slide 450x337 Maggie’s Nottingham สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง 69198 slide 450x337 Maggie’s Nottingham สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง 69203 slide 450x337 Maggie’s Nottingham สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง 69208 slide Maggie’s Nottingham สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง 69213 slide 450x337 Maggie’s Nottingham สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง

No more articles