fbpx

no pause

ชุดช้อนส้อม ที่ดูเหมือนเครื่องมือช่าง 2 - no pause

ชุดช้อนส้อม ที่ดูเหมือนเครื่องมือช่าง

ชุดมีดช้อนส้อมบนโต๊ะอาหารที่ออกแบบให้ดูเหมือนเครื่องมือช่าง ดูแนวมากอันนี้เป็นผลงานของ นักออกแบบชาวอิตาลี Gio Tirotto มีชื่อเรียกว่า "No Pause" ในชุด ประกอบด้วยช้อน ส้อม และมีด โดยเฉพาะมีดมีหน้าตาเหมือนกับเลื่อยดูโหดๆหน่อย ด้ามจับของช้อน ดูเหมือนเกียง และส้อม ก็เหมือนด้ามจับไขควง...