fbpx

Muki

เมื่อเทน้ำร้อนลงไป ภาพและข้อความก็จะปรากฏบนแก้วกาแฟ 2 - Muki

เมื่อเทน้ำร้อนลงไป ภาพและข้อความก็จะปรากฏบนแก้วกาแฟ

แก้วกาแฟ Muki เจ้าแก้วกาแฟนี้จะติิดตั้งจอแบบ e-ink ด้านข้างแก้ว ดังนั้น เมื่อเราเทน้ำร้อนลงไปในแก้ว หน้าจอที่ว่าจะแสดงรูปภาพหรือข้อความ ซึ่งทั้งรูปและข้อความนั้น สามารถที่จะเลือกได้จากแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งจาก Mobile Device และจะอัพขึ้นโซเชียลมีเดียก็ได้...