fbpx

mobile burn

Mobile Burn เตาเผาขยะเคลื่อนที่ฝีมือคนไทย..กำจัดขยะถึงที่ ไร้มลพิษ ประหยัดพลังงาน และค่าขนส่ง 2 - mobile burn

Mobile Burn เตาเผาขยะเคลื่อนที่ฝีมือคนไทย..กำจัดขยะถึงที่ ไร้มลพิษ ประหยัดพลังงาน และค่าขนส่ง

Mobile Burn.. เตาเผาขยะระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบเคลื่อนที่เครื่องแรกของประเทศไทยสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย ที่จะช่วยกำจัดขยะ ได้โดยไม่สร้างมลพิษไว้เป็นของฝาก ...แถมเคลื่อนย้ายสะดวก ขยะอยู่ไหน ไปกำจัดได้ถึงที่ ไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่ง...ช่วงหลังน้ำท่วมนี้ก็ได้เข้าไปกำจัดขยะอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตปริมณฑลแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย...