fbpx

Mammatus Clouds

Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง 2 - Mammatus Clouds

Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวยที่สุดในโลก เมฆชนิดนี้มีลักษณะเป็นปุ่มๆยื่นลงมา คล้ายกับนมวัว แม้มันจะเป็นเมฆที่มีความสวยงาม แต่มันจะมาพร้อมกับพายุที่รุนแรง หรือสภาพอากาศที่เลวร้าย โดยทั่วไปแล้วมันสามารถก่อตัวได้จากเมฆต่างๆ ...