fbpx

Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวยที่สุดในโลก เมฆชนิดนี้มีลักษณะเป็นปุ่มๆยื่นลงมา คล้ายกับนมวัว แม้มันจะเป็นเมฆที่มีความสวยงาม แต่มันจะมาพร้อมกับพายุที่รุนแรง หรือสภาพอากาศที่เลวร้าย โดยทั่วไปแล้วมันสามารถก่อตัวได้จากเมฆ Cirrocumulus, altostratus, altocumulus และ stratocumulus ใช้เวลาในการก่อตัวราว 10 นาที และในบ้างครั้งอาจนานกว่า 1 ชั่วโมง ขอบคุณข้อมูลจาก www.nextsteptv.com

800px Mammatus clouds Montana MT1 Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

MammatusCloudswithHeatherGoodlandKansasMay232005 Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

mammatus clouds 1 Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

5.31.13 Mammatus Pano 141 Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

000009 Supercell Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

Mammatus clouds Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

Weather mammatus clouds Patricia Tutt Isle of man Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

ys4fed50df Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

ZLUqw Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

%name Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

Mammatus Clouds1 Mammatus Clouds หนึ่งในเมฆที่สวย มาพร้อมกับพายุที่รุนแรง

 

No more articles