fbpx

June

To celebrate half year end 2 - June

To celebrate half year end

วันที่30มิถุนายนทุกปี คนเกียวโตทานขนม"มินาซุกิ"กันหวังว่าขนมสามเหลี่ยมดูหน้าตาคล้ายกับน้ำแข็งนั้นทำให้คลายความร้อนค่ะhttps://www.iurban.in.th/inspirati...