fbpx

Joshua Simandjuntak

Carving the new possibilities 2 - Joshua Simandjuntak

Carving the new possibilities

ถ้าดูเผินๆงานของ Joshua Simandjuntak ไม่ใช่งานเฟอร์นิเจอร์ที่ดึงดูดผู้คนด้วยฟอร์ม หรือรูปทรงที่ฉวัดเฉวียน หรือฟังก์ชั่นล้ำสมัยเกินหน้าตา ทว่าเนื้อหาและความตั้งใจที่พวกเขาสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนการคิด การเลือกวัสดุ การออกแบบฟังก์ชั่นและฟอร์ม สามารถตอบสนองกับวิถีแบบปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ไม่หลงลืมรากเหง้าที่มีอยู่ของตัวเองต่างหากที่ทำให้พวกเขาแตก ต่างและได้รับความสนใจมากขึ้นทุกที...