fbpx

Interactive Sound

Interactive Sound Sculpture 2 - Interactive Sound

Interactive Sound Sculpture

เชื่อว่าใครหลายๆคนจะต้องรู้จักกับของเล่นชิ้นนี้แน่ๆ การประดิษฐ์โทรศัพท์กระป๋อง ที่ได้นำเอาแก้วน้ำพลาสติกสองใบมาเจาะรูที่ก้นแก้วทั้งสอง จากนั้นก็เอาเชือกเส้นหนาๆมาร้อยผูกปมตรงปลายทั้งสองข้าง ขึงให้ตึง เวลาพูด คนหนึ่งจะเอาปากจ่อที่แก้วระหว่างพูด และอีกคนจะเอาแก้วจ่อที่หูระหว่างฟัง แต่คราวนี้จะนำเสนอเครื่องเล่นที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกัน แต่ที่ต่างกันคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีมีชาติตระกูล ...