fbpx

homeless

รถซักผ้าเคลื่อนที่..เพื่อผู้ไร้บ้าน 2 - homeless

รถซักผ้าเคลื่อนที่..เพื่อผู้ไร้บ้าน

2 หนุ่มออสเตรเลียนี้ ทำธุรกิจรับซักเสื้อ ชื่อ Orange Sky Laundry ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไร้บ้าน หรือคนข้างถนน! ..โดยนำเครื่องซักผ้า และเครื่องอบ ใส่รถกระบะตระเวณไปตามที่สาธารณะ ที่เป็นที่พักอาศัยของคนไร้บ้าน...
รถบ้านเคลื่อน mobile homeless shelter 4 - homeless

รถบ้านเคลื่อน mobile homeless shelter

เมื่อ Paul Elkins ได้ออกแบบและสร้างรถบ้านเคลื่อนที่ ขนาดเล็กนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง การใช้ชีวิตของคนเรร่อนไม่มีที่พักอาศัย (homeless)โดยที่ในรถบ้านเคลื่อนที่นี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานครบ ลองไปดูว่าชายคนนี้ผลิตรถบ้านเคลื่อนที่นี้ได้อย่างน่าทึ่ง...