film cameras

Macro Cell Lens Band

หลังจาก iPhone 4s ปล่อยออกมาไม่นานก็มาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆ Iurban หลายคนลองมองหา accessory ให้พวกเหล่า smartphone ของเรากันดีกว่ามั๊ย อย่างวันนี้เราก็มีมาให้ดูอีกหนึ่งอย่าง...