fbpx

Fairytale

Sant Pau Hospital โรงพยาบาลแห่งเทพนิยาย 2 - Fairytale

Sant Pau Hospital โรงพยาบาลแห่งเทพนิยาย

อีกหนึ่งมรดกโลกที่ประกาศโดย UNESCO เมื่อปี 1997 คือโรงพยาบาลแห่งเทพนิยาย (Sant Pau Hospital) ตอนนี้ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมความงดงามได้...