fbpx

Eliminator

Merve Kahraman โคมไฟที่สามารถเปลี่ยนม่านรับแสงเองได้  2 - Eliminator

Merve Kahraman โคมไฟที่สามารถเปลี่ยนม่านรับแสงเองได้

โคมไฟเก๋ๆจาก Merve Kahraman ดีไซน์เนอร์จากอังกฤษ ที่ใช้กระดาษมาเป็นม่านรับแสงจากโคมไฟ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้กระดาษจากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ตามความพอใจ เพื่อสร้างสีสันและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้โคมไฟของเราได้ และหากเราเบื่อม่านกระดาษแผ่นนั้นแล้ว เราก็แค่ปล่อยให้กระดาษที่ถูกตัดเป็นริ้วนั้นร่วงลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นกระดาษแผ่นใหม่เข้าไปเท่านั้นเอง ...