fbpx

ego

Urban Tree Organics Shop ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง 2 - ego

Urban Tree Organics Shop ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

Urban Tree คือร้านออร์แกนิคส์หรือร้านที่จำหน่ายสินค้าจากธรรมชาติ ที่ผลิตโดยเกษตรกรหรือชุมชนในท้องถิ่น ราคาประหยัดและคุณภาพดี ร้านตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณสี่แยกบางกระบือ เป้าหมายคือการสร้างจิตสำนึกในการบริโภคสิ้นค้าเกษตรอินทรีย์จากชุมชนในท้องถิ่นและรณรงค์การบริโภคสินค้าที่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอันเป็นหนทางหนึ่งในการรักษาโลกใบเล็กๆ แห่งนี้เอาไว้...
วิถีแห่งการรักษ์โลก สไตล์เมือง Eco Retails "Park Ventures - The Ecoplex"  บนแยกวิทยุต่อกับเพลินจิต 4 - ego

วิถีแห่งการรักษ์โลก สไตล์เมือง Eco Retails “Park Ventures – The Ecoplex” บนแยกวิทยุต่อกับเพลินจิต

เทรนด์ก่อสร้างแห่งอนาคต กับอาคารสีเขียว อย่าง บ้านประหยัดพลังงาน ตึกหรือโครงการต่างๆ ที่เน้นการก่อสร้างแบบเป็นมิตรกับสังคมรอบข้าง นับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสำหรับโลกเราในทุกวันนี้ ที่ทุกคนต้องหันมาร่วมมือใส่ใจ เหมือนอย่างอาคารแห่งใหม่ของกรุงเทพ อย่าง ปาร์คเวนเชอร์-ดิ อีโคเพล็กซ์ ออน วิทยุ (Park Ventures - The Ecoplex on Witthayu) ...