fbpx

Duangtawan Baansuan

Duangtawan Baansuan ดวงตวัน บ้านสวน 2 - Duangtawan Baansuan

Duangtawan Baansuan ดวงตวัน บ้านสวน

เกษตรธรรมชาติเป็นขนาดย่อมๆให้แต่ละครอบครัวมาลองปลูกพืชผัก พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญการเกษตรคอยให้คำแนะนำในการวางแผนเพาะปลูก และยังจัดเกษตรกรมืออาชีพมาช่วยดูแลแปลงผักใก้แต่ละครอบครัวในช่วงที่ไม่ได้มาดูแปลงผักของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรธรรมชาติจากผืนดินนี้ แบรนด์ "แสงตวัน เกษตรธรรมชาติ" จำหน่ายในราคาย่อมเยา สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมปลูกผักกันได้ในทุกสัปดาห์ รวมไปถึงมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ ...