fbpx

Drumpants

Drumpants เปลี่ยนร่างกายให้เป็นเครื่องดนตรี  2 - Drumpants

Drumpants เปลี่ยนร่างกายให้เป็นเครื่องดนตรี

Drumpants เซ็นเซอร์สวมใส่กับร่างกายเพื่อเปลี่ยนให้คนกลายเป็นเครื่องดนตรี ในชุด Drumpants จะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตัวยาวที่สามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนในตำแหน่งที่แตกต่างกันได้ 3 จุดต่อหนึ่งเส้น และชุดประมวลผลที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ให้กลายเป็นเสียง โดยผู้ใช้สามารถสวมใส่เซ็นเซอร์เข้ากับกางเกงหรือเสื้อ แล้วกำหนดได้ว่าตีบริเวณไหนจะได้เสียงอย่างไร ซึ่งมีเสียงให้เลือกใช้มากกว่า 100 เสียง ...