fbpx

Chocolate Made in Porto

Porto CHOCOLATE ช็อคโกแลตจากในฟาร์ม 2 - Chocolate Made in Porto

Porto CHOCOLATE ช็อคโกแลตจากในฟาร์ม

ใกล้ช่วง Valentine's Day ทำให้นึกถึงช็อคโกแล็ต มาดู Chocolate ของร้าน Porto CHOCOLATE กันดีกว่า....ว่ามีความพิเศษอย่างไร อย่างช็อคโกแล็ตรสเสาวรส และรสชาเขียว ...