fbpx

Bauhaus School Hostel

นอนหลับทับประวัติศาสตร์  Bauhaus School Hostel 2 - Bauhaus School Hostel

นอนหลับทับประวัติศาสตร์ Bauhaus School Hostel

ไม่ใช่แค่การนำพื้นที่เก่ามาจัดการใหม่ แต่สิ่งที่มูลนิธิ Bauhaus Dessau ลงมือทำคือการสร้างคุณค่าใหม่ทับซ้อนคุณค่าเดิมลงไปอีกขั้น ผ่านการมอบประสบการณ์ให้ผู้มาเยี่ยมเยียน ได้มีโอกาสเข้ามาพักในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ยังคงทรงอิทธิพลทางความคิดต่อโลกออกแบบและสถาปัตยกรรมมาจนปัจจุบัน...