fbpx

Bangkok Betty

Bangkok Betty ร้านอาหารแรงบันดาลใจจากโรงงานระเบิดของสหรัฐอเมริกา

Bangkok Betty ร้านอาหารแรงบันดาลใจจากโรงงานระเบิดของสหรัฐอเมริกา

Bangkok Betty ร้านนี้ตกแต่งโดยได้รับแรงบันดาลใจจากโรงงานระเบิดของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1940 รายละเอียดการตกแต่งด้วยลูกระเบิดหลากรูปแบบ จึงทำให้พื้นที่ในร้านยิ่งดูแปลกตา ผนังตกแต่งภาพหญิงสาวที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Roise The Riveter ภาพสัญลักษณ์ของผู้หญิงสาวในสังคมอเมริกันช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงออกมาทำงานในโรงงานผลิตอาวุธ ขณะที่ผู้ชายสวนใหญ่ถูกเกณฑ์ทหารออกไปรบ...