fbpx

Awamori Liqour

เมื่อข้าวไทยไปเป็นเหล้าญี่ปุ่น  เหล้าอะวาโมริ Awamori Liqour 2 - Awamori Liqour

เมื่อข้าวไทยไปเป็นเหล้าญี่ปุ่น เหล้าอะวาโมริ Awamori Liqour

สุรากลั่นชนิดแรกของญี่ปุ่นของเป็นของขึ้นชื่อของเกาะโอกินาวะทางตอนใต้นี้ มีข้าวไทย (ข้าวเมล็ดยาวสายพันธุ์อินดิกา) เป็นส่วนประกอบหลัก จะเห็นว่าข้าวไทยมีคุณค่าในอีกแง่มุมหนึ่ง...