We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 23 Feb 2017

1,224
Views
4 Mar 2014

เมื่อข้าวไทยไปเป็นเหล้าญี่ปุ่น เหล้าอะวาโมริ Awamori Liqour

สุรากลั่นชนิดแรกของญี่ปุ่นของเป็นของขึ้นชื่อของเกาะโอกินาวะทางตอนใต้นี้ มีข้าวไทย (ข้าวเมล็ดยาวสายพันธุ์อินดิกา) เป็นส่วนประกอบหลัก โดยในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ชาวหมู่เกาะริวกิวได้รับการกลั่นเหล้าขาวจากชาวสยามเมื่อติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาและนำไปปรับกรรมวิธีให้เข้ากับภูมิอากาศเฉลี่ยตลอดปี ที่ 22 องศาเซลเซียส ซึ่งแม้จะไม่เหมาะจะผลิตสาเก แต่กลับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตเหล้าอะวาโมวาริได้ตลอดทั้งปี  โดยมีตัวเลขการนำเข้าข้าวไทยเพื่อผลิตเหล้าญี่ปุ่นเฉลี่ยปีละ 20,000 ตัน เรื่องน่าคิดมีอยู่ว่า เมื่อใช้เชื้อราจากโคจิดำมาย่อยหมักข้าวแล้วนำไปบ่มในไหดินเผาหลายสิบปี  ผลลัพธ์ที่ได้คือ สุรารสนุ่มนวลชั้นดีที่ต่างจากเหล้าขาวในประเทศไทยโดยสิ้ินเชิง ขอบคุณข้อมูลจาก นิทรรศการ Hello World สถานที่ TCDC

img787_120902awamori

awamori1

manga_awamori

56a50d881420cacabd624a97b866e845

f719283c8ed72f12e4e1249819e5dbb4

Zuisen-2

SANYO DIGITAL CAMERA

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-