fbpx

ADSL

เน็ตไฟเบอร์ Fiber Optic คืออะไร สายไฟเบอร์ออฟติกดีกว่าเน็ตบ้านแบบเดิมยังไง อธิบายแบบบ้านๆ 2 - ADSL
5.0

เน็ตไฟเบอร์ Fiber Optic คืออะไร สายไฟเบอร์ออฟติกดีกว่าเน็ตบ้านแบบเดิมยังไง อธิบายแบบบ้านๆ

เน็ตบ้านปัจจุบันมีหลายประเภท ทั้งเน็ต ADSL ผ่านสายโทรศัพท์เดิม, เน็ตผ่านสายเคเบิ้ล, เน็ตผ่านทางอากาศโดยไม่ต้องต่อสาย และเน็ตไฟเบอร์ Fiber Optic กำลังกลายเป็นตัว...