fbpx

abandon village

หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 2 - abandon village

หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน

Shengsi, หมู่เกาะ ที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันถึง 400เกาะ บริเวณปากแม่น้ำ Yangtze ในประเทศจีน เก็บซ่อนเรื่องราวและความลับจากอดีตไว้มากมาย อย่างหมู่บ้านชาวประมงในเกาะGoqui ที่ถูกทิ้งล้างไว้แห่งนี้ จนถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน...