หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 13 - abandon village

หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน

Abandoned Chinese Fishing Village Being Swallowed By Nature Via: Dovas 


Shengsi, หมู่เกาะ ที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันถึง 400เกาะ บริเวณปากแม่น้ำ Yangtze ในประเทศจีน เก็บซ่อนเรื่องราวและความลับจากอดีตไว้มากมาย อย่างหมู่บ้านชาวประมงในเกาะGoqui ที่ถูกทิ้งล้างไว้แห่งนี้ จนถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน ถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียว สวยงามแปลกตา ภาพที่เห็นนี้ถ่ายโดย ช่างภาพ Tang Yuhong ช่างภาพชาวNanning

 หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 14 - abandon village  หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 15 - abandon village  
หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 16 - abandon village  หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 17 - abandon village  หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 18 - abandon village  หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 19 - abandon village  หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 20 - abandon village  หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 21 - abandon village  หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 22 - abandon village  หมู่บ้านชาวประมงในจีน ที่ถูกธรรมชาติยึดพื้นที่คืน 23 - abandon village
Read more :   http://www.boredpanda.com/