ในภาวะนี้ทุกฝ่ายต่างยื่นมือช่วยเหลือกันและในอุทกภัยครั้งนี้ แต่ที่เรามองเห็นถึงความพยายามในหน้าที่จนเป็นที่น่าประทับใจของทุกๆคน คือ ทหาร และนี่เป็นครั้งแรก content ที่เรา Iurban ทำขึ้นเพื่อยกย่องอาชีพทหารไทย ซึ่งในภาวะอุทกภัยรุนแรงครั้งนี้ทำให้เราทุกคนรู้สึกขอบคุณในความมีนำ้ใจของเหล่าพลทหาร ที่ทำหน้าที่อยู่เคียงข้างประชาชน ปกป้องประเทศ แม้ต้องอุทิศด้วยชีวิตก็ตาม เราจึงขอรวบรวมภาพประทับใจที่มีต่อพลทหารในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางอุทกภัยครั้งนี้

ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เราได้มาจาก Social network ต่างๆเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทแรงกาย แรงใจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้กระทั่งพลทหารบางท่านต้องได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือบ้าน ญาติ พี่น้อง พวกเขาเหล่านั้นต่างได้รับผลกระทบในอุทกภัยด้วยเช่นกัน แต่พลทหารเหล่าไม่ละทิ้งคำว่าหน้าที่

เราขอเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านั้นในการปฏิบัติหน้าที่

295873 272827919424516 100000919303003 832103 702203699 n 300x200 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54288744211953 300x224 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54316813 297635423580472 100000020499101 1344215 1318880117 n 225x300 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54051 300x225 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54298614 294690043877530 100000096099496 1276429 1311661887 n 300x225 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54gallery57 Thai soldier,HERO อุทกภัย 545201062 300x225 Thai soldier,HERO อุทกภัย 543071221 300x210 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54296555 299280650097341 125009544191120 1249698 1219927586 n 300x200 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54296553 160281977399892 100002542734313 271348 1556994117 n 300x225 Thai soldier,HERO อุทกภัย 541179897415 300x225 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54320547 295795740431107 100000020499101 1336111 316743662 n Thai soldier,HERO อุทกภัย 54012 300x225 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54400 300x180 Thai soldier,HERO อุทกภัย 54

No more articles