ในภาวะนี้ทุกฝ่ายต่างยื่นมือช่วยเหลือกันและในอุทกภัยครั้งนี้ แต่ที่เรามองเห็นถึงความพยายามในหน้าที่จนเป็นที่น่าประทับใจของทุกๆคน คือ ทหาร และนี่เป็นครั้งแรก content ที่เรา Iurban ทำขึ้นเพื่อยกย่องอาชีพทหารไทย ซึ่งในภาวะอุทกภัยรุนแรงครั้งนี้ทำให้เราทุกคนรู้สึกขอบคุณในความมีนำ้ใจของเหล่าพลทหาร ที่ทำหน้าที่อยู่เคียงข้างประชาชน ปกป้องประเทศ แม้ต้องอุทิศด้วยชีวิตก็ตาม เราจึงขอรวบรวมภาพประทับใจที่มีต่อพลทหารในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางอุทกภัยครั้งนี้

ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เราได้มาจาก Social network ต่างๆเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทแรงกาย แรงใจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้กระทั่งพลทหารบางท่านต้องได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือบ้าน ญาติ พี่น้อง พวกเขาเหล่านั้นต่างได้รับผลกระทบในอุทกภัยด้วยเช่นกัน แต่พลทหารเหล่าไม่ละทิ้งคำว่าหน้าที่

เราขอเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านั้นในการปฏิบัติหน้าที่

lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54lazy placeholder Thai soldier,HERO อุทกภัย 54

No more articles