Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 13 -

Thai soldier,HERO อุทกภัย 54

ในภาวะนี้ทุกฝ่ายต่างยื่นมือช่วยเหลือกันและในอุทกภัยครั้งนี้ แต่ที่เรามองเห็นถึงความพยายามในหน้าที่จนเป็นที่น่าประทับใจของทุกๆคน คือ ทหาร และนี่เป็นครั้งแรก content ที่เรา Iurban ทำขึ้นเพื่อยกย่องอาชีพทหารไทย ซึ่งในภาวะอุทกภัยรุนแรงครั้งนี้ทำให้เราทุกคนรู้สึกขอบคุณในความมีนำ้ใจของเหล่าพลทหาร ที่ทำหน้าที่อยู่เคียงข้างประชาชน ปกป้องประเทศ แม้ต้องอุทิศด้วยชีวิตก็ตาม เราจึงขอรวบรวมภาพประทับใจที่มีต่อพลทหารในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางอุทกภัยครั้งนี้


ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เราได้มาจาก Social network ต่างๆเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทแรงกาย แรงใจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้กระทั่งพลทหารบางท่านต้องได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือบ้าน ญาติ พี่น้อง พวกเขาเหล่านั้นต่างได้รับผลกระทบในอุทกภัยด้วยเช่นกัน แต่พลทหารเหล่าไม่ละทิ้งคำว่าหน้าที่

เราขอเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านั้นในการปฏิบัติหน้าที่

Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 14 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 15 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 16 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 17 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 18 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 19 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 20 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 21 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 22 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 23 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 24 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 25 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 26 -Thai soldier,HERO อุทกภัย 54 27 -