ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 13 - Tan Land

ตันแลนด์ “Tan Land” ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี!

ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 14 - Tan Land

ตันแลนด์ ดินแดงแห่งความสมดุล เข้าชมฟรีทุกวัน (เว้นวันเสาร์) เวลา 10.00-16.00 น.

ดินแดงแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ในรูปแบบแกลเลอรี่สร้างสรรค์ปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน โดยเดรมิตพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. ให้เป็นเส้นทางบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ อิชิตัน และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิธีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ


ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 15 - Tan Land

ตันแลนด์ ดินแดนแแห่งความสมดุล แบ่งออกเป็น 3 โซนหลักดังนี้

  1. T OF LIFE
  2. เรียนรู้แบบอิชิตัน
  3. TANLAND’S SECRET

ตันแลนด์ – โซน T OF LIFE

ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 16 - Tan Land

เรื่องเล่าผ่านทุ่งชา อธิบายการเกิดของชาวบนโลกกว่า 5000 ปี จากนั้นไปสัมผัสวัฒนธรรมเครื่องดื่มของไทย นอนตื่นตัวเรื่องอาหารสุขภาพ จนถึงการเกิดของร้านอาหารญี่ปุ่นโดย คุณตัน ภาสกรนที จุดเริ่มต้นเทรนด์อาหารสุขภาพในเมืองไทย และยังเป็นที่มาของเครื่องดื่ม “ชาเขียว” ในประเทศไทย เกิดเป็นวิวัฒนาการเทคโนโลยีการผลิตชาพร้อมดื่ม จากถุงพลาสติกหลังครัวกลายเป็น “ระบบพาสเจอร์ไรส์” พัฒนาต่อมาเป็นระบบบรรจุร้อนเพื่อยืดอายุชา จนมาถึงกระแสเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากธรรมชาติอย่างแท้จริง ใน “ระบบบรรจุเย็นปลอดเชื้อ”

ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 17 - Tan Landตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 18 - Tan Land

เมื่อเราใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารเคมีกว่า 15,000 ชนิด ร่างกายจึงเป็นแหล่งสะสมสารพิษ รู้อย่างนี้แล้วควรรีบหาทางลดปริมาณการสะสมสารเคมีในร่างกาย ก่อนที่เซลล์ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงจนเป็นมนุษย์กลายพันธุ์

ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 19 - Tan Land

อาหารและเครื่องดื่ม organic คือคำตอบที่ดีที่สุด ไม่เพียงแค่ร่างกาย แต่การเกษตรออแกนิคของอิชิตันเปลี่ยนแปลงชาวบ้านกว่า 10,000 ครอบครัวบนดอยตุง ที่เคยเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดหลักของโลกและเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ให้กลายเป็นเกษตรกรปลูกชาที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ตันแลนด์ – โซนเรียนรู้แบบอิชิตัน

หลังเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 เราใช้หายนะครั้งนั้นมาเป็นเพื่อน “ชื่อบทเรียน” ที่มาของโซนเรียนรู้แบบอิชิตัน ให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล เริ่มจากปรับความคิดให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาและดูแลเอาใจใส่กับสังคมอย่างยั่งยืน

ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 20 - Tan Land ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 21 - Tan Land  ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 22 - Tan Land

เรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของน้ำรู้ เท่าทันบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต การซื้อและใช้อย่างฉลาด ตระหนักเรื่องการกำจัดขยะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราทำได้ถ้าช่วยกัน เราสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน และจำฝังหัว จำให้มั่น “ว่าช่วยกันรักษาโรคนี้ด้วยมือคุณ”

ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 23 - Tan Land

ตันแลนด์ – โซน TANLAND’S SECRET

โลกของเรามี “ความลับ” มากมายถูกซ่อนอยู่หลายความลับคือ “ความรู้ล้ำค่า” ที่รอใครคนหนึ่งหาให้พบแล้วต่อยอดกลายเป็น สินทรัพย์มูลค่ามหาศาล ตันแลนด์จึงชวนให้คุณร่วมกันค้นหา 10 ความลับ ที่ซ่อนอยู่ในตันแลนด์ secret ลองดูซิว่า เมื่อหายจนครบแล้ว เราเรียนรู้อะไรจาก ความลับและความรู้เหล่านั้นบ้าง

เข้าชมฟรี ทุกวัน (เว้นวันเสาร์)

ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีทุกวัน (เว้นวันเสาร์) เวลา 10.00-16.00 น.
สำรองการเข้าชมได้แล้วที่ อิชิตัน กรีนแฟคทอรี่ โทรศัพท์ 02 762 9999 หรือ [email protected]


ข้อมูลเพิ่มเติม
Website: ichitangroup
Facebook: Tanland

ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เข้าชมฟรี! 24 - Tan Land