จุดเริ่มต้นจากคุณอัญชลี กาญจนจิตกร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนศิลปะ คัลเลอมี (Kolor me art school) ซึ่งเปิดสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไปมากว่า 12 ปี ได้เล็งเห็นว่า นอกจากวิชาศิลปะจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กในหลายๆ ด้านแล้ว การทำครัวก็เป็นศิลปะอีกศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการในเด็กไปจนถึงวัยรุ่น  จึงได้นำหลักสูตรศาสตร์ด้านการทำอาหารมาประสมประสานกับทฤษฎีด้านศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างหลักสูตรที่เรียงลำดับขั้นตอนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยได้คณะครูผู้มีประสบการณ์และความชำนาญมาช่วยทำให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและพัฒนาเด็กในระยะยาว ทำให้ทางสถาบันมีเด็กที่สนใจมาเรียนทำอาหารด้วยแล้วกว่า 700 คน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องp about 550x236 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef MG 2610 525x350 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef MG 2184 453x350 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef ขอบคุณข้อมูลจาก Mother&Care Family และรูปสวยๆจากเว็บ Play Chaf Thai สนใจเพิ่มเติมได้ที่ http://www.playchefthai.comMG 1776 525x350 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef MG 2517 524x350 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef

bg promo 525x350 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef MG 1895 525x350 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef MG 1981 525x350 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef p menu 550x236 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef aweqwq 435x350 ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก Play Chef

No more articles