ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 13 - Chef

ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก “Play Chef”

จุดเริ่มต้นจากคุณอัญชลี กาญจนจิตกร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนศิลปะ คัลเลอมี (Kolor me art school) ซึ่งเปิดสอนศิลปะสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไปมากว่า 12 ปี ได้เล็งเห็นว่า นอกจากวิชาศิลปะจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กในหลายๆ ด้านแล้ว การทำครัวก็เป็นศิลปะอีกศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการในเด็กไปจนถึงวัยรุ่น  จึงได้นำหลักสูตรศาสตร์ด้านการทำอาหารมาประสมประสานกับทฤษฎีด้านศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างหลักสูตรที่เรียงลำดับขั้นตอนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยได้คณะครูผู้มีประสบการณ์และความชำนาญมาช่วยทำให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและพัฒนาเด็กในระยะยาว ทำให้ทางสถาบันมีเด็กที่สนใจมาเรียนทำอาหารด้วยแล้วกว่า 700 คน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 14 - Chefห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 15 - Chefห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 16 - Chefขอบคุณข้อมูลจาก Mother&Care Family และรูปสวยๆจากเว็บ Play Chaf Thai สนใจเพิ่มเติมได้ที่ http://www.playchefthai.comห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 17 - Chefห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 18 - Chef


ห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 19 - Chefห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 20 - Chefห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 21 - Chefห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 22 - Chefห้องเรียนสอนทำอาหารแสนสนุก "Play Chef" 23 - Chef