Line selfie sticker แอปทำสติ๊กเกอร์หน้าตัวเอง 13 - App store

Line selfie sticker แอปทำสติ๊กเกอร์หน้าตัวเอง

แอปพลิเคชันน้องใหม่จาก Line  “Line selfie sticker” ทำสติ๊กเกอร์ตัวเองได้ง่ายเพียงโหลดแอปนี้มาแล้ว เลือก Theme ของตัวละครสติ๊กเกอร์ที่อยากได้ หลังจากนั้นจะมีกล้องปรากฏขึ้นเพื่อให้เราถ่ายหน้าตัวเอง เสร็จแล้วกด ok หลังจากนั้นก็มีตัวสติ๊กเกอร์หน้าเราตาม theme ที่ได้เลือกไว้ตั้งแต่ตอนแรก สามารถ share สติ๊กเกอร์ผ่าน Line,Facebook,Twitter,Instagram ได้อีกด้วย เล่นไม่ยากคะ  


Search คำว่า Line selfie sticker ใน App store

LINE-Selfie-Sticker

Screen Shot 2014-06-12 at 12.55.39 PM