ข่าวดีสำหรับผู้สนใจในงานศิลปะและธรรมชาติ เมื่อกลางเขาใหญ่กำลังจะมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเปิดใหม่แกะกล่อง khao Yai Museum ต้นคิดคือ อาจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินเจ้าของ ARDEL Gallery of Modern Art ภายในหอศิลป์แสดงผลงานหลาหลายแขนง โดยจากศิลปินรุ่นใหญ่ เช่น อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ทั้งแบบถาวรและแบบหมุนเวียน นอกเหนือจากนั้นในบริเวณนั้นยังมีที่พัก ร้านอาหาร  Anya Khao Yai และสวนประติมากรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/KhaoYaiArtMuseum

77173 462571557155198 615252339 n 750x500 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

481171 418889701523384 1560251058 n 650x431 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

1044390 498942470184773 1995894622 n 650x431 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

539593 462571710488516 1986242066 n 750x500 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

58985 462571510488536 271818223 n 650x487 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

17913 462571733821847 926279066 n 650x537 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

68506 462571753821845 748757904 n 650x569 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

538055 462571617155192 106052531 n Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

521927 462571610488526 1615660938 n 750x500 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

559962 462571633821857 1154713665 n Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

479876 462571487155205 2076084313 n 650x487 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

165415 462571583821862 1964967445 n 750x500 Khao Yai Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใหญ่

 

No more articles