งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 13 - Architecture

งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย”

งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย”
28 เม.ย. – 3 พ.ค.’58
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3  ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี


กลับมาอีกครั้งกับ งานสถาปนิก’58 ในธีมงาน “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย” เพื่อเแสดงตัวตนและความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบของสถาปนิกไทยในทุกสาขาวิชาชีพให้โลกได้รู้จัก และการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ นิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี การอบรมสัมมนาในระดับนานาชาติ รวมทั้งการให้บริการต่างๆให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป และส่วนของงานแสดงวัสดุผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและการก่อสร้าง

image

สำหรับปีนี้ งานสถาปนิกจะเป็นเวทีที่สถาปนิกเอเชียทุกคนต้องมา โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เพื่อมาร่วมแสดงศักยภาพของสถาปนิกและพัฒนาความสามารถในการออกแบบร่วมกัน ไม่เพียงแค่แวดวงสถาปนิกไทย แต่ครอบคลุมไปในพื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความมุ่งมั่น สูงสุดคือ ปี 2015 งานสถาปนิกจะต้องแสดง ตัวตน  ของ ‘คน’ ไทย อย่างแท้จริง

งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 14 - Architecture
ภาพจำลองการจัดนิทรรศการ งานสถาปนิก’58

นิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้

1.นิทรรศการส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรม

 • นิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ “ผ่านพระเนตร” (The world through HRH Sirinthorn’s eyes)

แสดงความเป็นไทยผ่านผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมไทย และการศึกษาสถาปัตยกรรมไทย ผ่านสายพระเนตร รวมถึงนิทรรศการสถาปัตยกรรมไทยในขนาดจำลอง แสดงผลงานของนิสิต-นักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ที่ทุกคนต้องตื่นตา เต็มอิ่มกับความประณีตบรรจงในรายละเอียด

 • นิทรรศการ สถาปนิก 100 selected projects เป็นนิทรรศการหลัก เพื่อแสดงศักยภาพของสถาปนิกไทย มีจุดประสงค์เพื่อสร้างภาพรวม และ การแสดงตัวตนครั้งใหญ่ของสถาปนิกทั้งประเทศ ให้เกิดความเคลื่อนไหวแบบก้าวกระโดดในวงการสถาปนิกไทย ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนและโลกได้รับรู้
งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 15 - Architecture
1.GLOBAL LINKAGE by Plan Architect
งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 16 - Architecture
2 . The Super Tower by A49
งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 17 - Architecture
3. The Labyrinth aka. 10 Cal Tower by Supermachine Studio

งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 18 - Architecture  งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 19 - Architecture

งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 20 - Architecture

งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 21 - Architecture

 • นิทรรศการ นิสิต-นักศึกษา  (99 ผลงาน จาก 33 สถาบันการศึกษา) แสดงฝีไม้ลายมือของนิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นพื้นที่ให้บริษัทต่างๆที่สนใจ สามารถเห็นฝีมือของเหล่าช้างเผือกที่ซ่อนตัวอยู่
 • นิทรรศการสถาปนิกไทยที่สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก นำผลงานของสถาปนิกไทยที่ล้วนได้การยอมรับจากนานาประเทศในหลายด้าน  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกรุ่นใหม่

งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 22 - Architecture

 • นิทรรศการสถาปนิกเอเชีย แสดงผลงานสถาปนิกทั่วทวีปเอเซีย เพื่อให้คนไทยได้เห็นความเป็นไปในวงการและ ทำให้เรารู้จัก “ตัวตน” ของเรา เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านข้างเคียง จุดประกายความคิด และตั้งคำถามในสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นอยู่และสิ่งที่เราตั้งใจจะให้มันเป็นในอนาคต
 • นิทรรศการ 17|80 จาก | เส้น | สู่ | สร้าง แสดงผลงานของสถาปนิกที่อุทิศตนเพื่องานสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ แต่ละท่านเป็นความภูมิใจสูงสุดที่เราอยากจะนำมาเล่าและเชิดชู เป็นความภูมิใจและสามารถใช้เป็นข้อคิดให้กับคนทั้งประเทศ
 • นิทรรศการสถาปนิกดีเด่น (ASA Architect Award) เสนองานของสถาปนิกที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุโณปการต่อสมาคมฯ กระตุ้นให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อสังคมและประเทศชาติ
 • นิทรรศการศิลปินรางวัลศิลปาธร มุ่งหวังให้เกิดแรงกระตุ้นให้สถาปนิกรุ่นใหม่ได้เกิดทัศนคติด้านบวกของความคิด ผ่านผลงานของศิลปินรางวัลศิลปาธร ทั้ง 5 ท่าน
 • นิทรรศการ Universal Design นำเสนออาคารที่ไม่ใช่แค่อำนวยความสะดวก แต่สร้างมุมมองใหม่ว่า  คนพิการก็อยู่ได้อย่างมีดีไซน์ มีไลฟ์สไตล์ที่เอื้อให้มีชีวิตที่มีความสุข มีความหวัง และสร้างแรงบันดาลใจ
 • นิทรรศการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (Thai Urban Designers Assosiation) ศึกษาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา และส่วนต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการคิดด้านการออกแบบชุมชนเมือง
 • นิทรรศการสถาปนิกชุมชน คนรุ่นใหม่ (Community Architect + Youth) ร่วมเรียนรู้เสน่ห์ของการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับผลงานสถาปนิกชุมชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 • นิทรรศการอาษาอนุรักษ์ (ASA Conservation) เล่าเรื่องราวน่าประทับใจในอดีต ได้แก่ การอนุรักษ์ในมุมของ  Docomomo Thailand นิทรรศการสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในประเทศไทย  นิทรรศการ“ย่านเก่าเล่าเรื่อง + VERNADOC” นิทรรศการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557 นิทรรศการส่วนกรรมาธิการไทยประเพณี สามหอไตร และนิทรรศการเครือข่ายการอนุรักษ์  สมาคมอิโคโมสไทย
 • นิทรรศการโรงเรียนพอดีพอดี เพื่อบอกเล่าความเป็นมา ความคืบหน้า และรายละเอียดของโรงเรียนพอดีพอดีทั้ง 9 เป็นเหมือนภาพต่อเนื่องให้ทุกคนได้ร่วมภูมิใจ
 • นิทรรศการ ASA International Design Competition 2015  นิทรรศการผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติ “Density |Dense City”

 งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 23 - Architecture

  

2. การสัมมนาวิชาการ ASA FORUM 2015  โดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งใน-ต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค. 58 ณ ห้องฟีนิกซ์ และห้องจูปิเตอร์ ดูตารางการสัมมนาได้ที่ http://asa.or.th/th/node/131220 


งานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" 24 - Architecture

3. พื้นที่ให้บริการสมาชิก และประชาชน ได้แก่ ASA Club ASA Shop ASA Book Shop และหมอบ้านอาษาที่บริการให้คำปรึกษา ตอบสารพันปัญหาในเรื่องการก่อสร้างบ้านและอาคาร โดยกลุ่มสถาปนิกอาสาผู้เชี่ยวชาญ

4. พื้นที่จัดกิจกรรมงานอาษา เช่น ASA SKETCH กิจกรรมมอบรางวัล TOY,  ASA International Design Competition,  กิจกรรมรณรงค์หาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5. นิทรรศการวัสดุ และเทคโนโลยีการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและบำรุงรักษาอาคารสถานที่

6. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อิมแพ็คเมืองทองธานี

7.   งานอาษาไนท์  : ASA NIGHT 2015    ตอน ได้หน้าไม่ลืมหลัง  (Reminiscing good old days!!)  วันที่  1 พฤษภาคม 2558  เวลา 18:30 น. – 23:00 น.  ณ  Grand Diamond Ballroom

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  คุณรติรัตน์  จันทร  โทร. 0-2319-6555 ต่อ 113  โทรสาร 0-2319-6419   email : [email protected]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงานงานสถาปนิก ’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย”  www.asa.or.th  และติดตามกันได้ที่ FB : asafanpage , ASAArchitectExposition

งานนี้พลาดไม่ได้จริงๆ สำหรับคนรักงานออกแบบ และ สถาปัตยกรรม แล้วจะรีบนำบรรยากาศงาน มาฝากในโอกาสต่อไปค่ะ