"ชุดตรวจดีเอ็นเอ" ส่วนบุคคล 23&Me 13 - ชุดตรวจดีเอ็นเอ

“ชุดตรวจดีเอ็นเอ” ส่วนบุคคล 23&Me

จากชื่อที่สื่อถึงโครโมโซมมนุษย์ 23 คู่  และเซลล์ร่างกายมนุษย์หนึ่งเซลล์ 23&Me เปิดโอกาสให้คนทั่วตรวจสอบรหัสพันธุกรรมเพื่อสืบย้อนบรรพบุรุษ ตรวจสอบโรคที่รับมาทางดีเอ็นเอ และป้องกันแนวโน้มความเสี่ยงการเจ็บป่วย ทั้งยังเปิดความเป็นไปได้ในการสร้างแผนที่ทางพันธุกรรมของประชากรในสหรัฐฯ ข้อมูลจากทิทรรศการ Hello Worlds @TCDC via: https://www.23andme.com/


yeedor-23-and-me-sciencemuseum

23andMeSalivaCollection

23-and-me

JMTAZcDJiG29i-jpqIa2nQ_kit_standing

dna-23

yeedor-23-and-me-family-tree-sons

article-2513414-19A3910D00000578-184_634x511

yeedor-23-and-me-gingerbread-designer-babies

15