นิทรรศการ SELFPRESSION | The Representation of 100 Photographers Identity รวบรวมนิยามของคำว่า “ตัวตน” จากช่างภาพหลากหลายสาขากว่า 100 คน 13 - art gallery bangkok

นิทรรศการ SELFPRESSION | The Representation of 100 Photographers Identity รวบรวมนิยามของคำว่า “ตัวตน” จากช่างภาพหลากหลายสาขากว่า 100 คน

SELFPRESSION The Representation of 100 Photographers Identity
17 มิถุนายน- 25 กรกฎาคม 2021 เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 11.00 – 21.00 น.


HOP PHOTO GALLERY & WHOOP!
ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

Google map

ความเป็น ‘เรา’ ทุกวันนี้ ประกอบสร้างขึ้นจากอดีตที่ผ่านและภาพหวังของอนาคต 
เราต่างเติบโต เรียนรู้ และบันทึกเศษเสี้ยวแต่ละส่วนของช่วงชีวิตไว้ในความทรงจำ
ท่ามกลางความรู้สึกที่แปรเปลี่ยน เราต่างพัฒนาและเติบโต 
หากจะแทนตัวเราด้วยภาพถ่ายใบหนึ่ง ภาพนั้นจะเป็นภาพอะไร?

นิทรรศการ SELFPRESSION | The Representation of 100 Photographers Identity รวบรวมนิยามของคำว่า “ตัวตน” จากช่างภาพหลากหลายสาขากว่า 100 คน ผ่านผลงานภาพถ่ายจำนวน 100 ภาพ ที่ร่วมกันตีความตัวตนในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Self Portrait ภาพสิ่งของที่พวกเขารัก สถานที่แห่งความทรงจำ หรือมุมส่วนตัวของแต่ละคนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน 

นิทรรศการ SELFPRESSION | The Representation of 100 Photographers Identity รวบรวมนิยามของคำว่า “ตัวตน” จากช่างภาพหลากหลายสาขากว่า 100 คน 16 - art gallery bangkok


ตลอดระยะเวลาหลายปีของการถ่ายภาพที่พวกเขาได้ทดลอง เรียนรู้ และเติบโต ไปกับชีวิตที่ผันแปร ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความคิด นิทรรศการนี้จึงเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการสำรวจตัวตนความรู้สึก ที่ถูกบอกเล่าถ่ายทอดผ่านผลงานภาพถ่ายที่อาจทำให้คุณได้ย้อนกลับไปตั้งคำถามกับความเป็นตัวเองว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นคืออะไร

presented by HOP – Hub of Photography
Special Thanks Seacon Square Srinakarin