Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR "Pet Family" Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว 13 - Major Development (เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR “Pet Family” Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว

ตอกย้ำแบรนด์ผู้บุกเบิกและผู้นำที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้ 100% ทุกโครงการ

กรุงเทพฯ (8 สิงหาคม 2566) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรี และคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ สร้างจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ให้กับวงการอสังหาไทย ต่อยอดแนวคิด Major Petscape สู่การยกระดับมาตรฐานการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ร่วมกันของคนและสัตว์เลี้ยง

Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR "Pet Family" Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว 14 - Major Development (เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

ผนึกพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 60 แบรนด์ ดีไซน์พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกโครงการให้เป็นมิตรต่อคนและสัตว์เลี้ยง เน้นย้ำเรื่อง Non-Toxic และ Zero VOCs พร้อมมอบ สิทธิพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยง ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนคนรักสัตว์ พร้อมบัญญัติคำนิยามใหม่ “MAJOR Pet Family Residences” ครั้งแรกและแบรนด์แรกที่ให้คุณและสัตว์เลี้ยงได้ใช้ชีวิตและเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างเท่าเทียม ภายใต้พันธสัญญา “สัญญา ว่าจะดูแลกันตลอดไป” #PetFamilyResidences ย้ำภาพผู้บุกเบิกและผู้นำตัวจริงที่สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้ ‘ทุกโครงการ’

Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR "Pet Family" Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว 15 - Major Development (เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในมิติของแบรนด์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็น LifeScape Developer ที่ไม่ใช่แค่การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่เข้าใจและครอบคลุมในทุกบริบท เพื่อสร้างคุณค่าในการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมได้เชื่อมโยงความใส่ใจทุกรายละเอียดของมาตรฐานของที่อยู่อาศัยแบบ MAJOR Craft & Quality สู่ไลฟ์สไตล์อย่าง Pet Humanization กับจุดยืนของแบรนด์ที่แตกต่างในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการ ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียมระดับคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยมุมมองที่เท่าเทียม เพราะ “สัตว์เลี้ยง คือ สมาชิกสำคัญในครอบครัวที่ไม่ควรถูกแบ่งแยก” ทั้งนี้ เมเจอร์ฯ ถือเป็นผู้บุกเบิก และผู้นำที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้โดยลงมือทำอย่างจริงจังมานานกว่า 20 ปี จากจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสรรค์ Major Petscape แนวคิดที่ออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการอาศัยร่วมกันของคนและสัตว์เลี้ยง บน 4 มิติหลัก ได้แก่ Petscape Guide ข้อปฏิบัติในการอยู่อาศัยร่วมกัน Petscape Design ความมุ่งมั่นในการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง Petscape Privilege สิทธิพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงการสร้างชุมชนคนรักสัตว์ Petscape Community”  

“ข้อมูลการศึกษาวิจัยจาก Euromonitor และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงโตสวนกระแส Covid-19 โดยคาดว่าในปี 2569 ตลาดสัตว์เลี้ยงของโลกเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.2% (CARG – Compound Annual Growth Rate) โดยเฉพาะตลาดภาคพื้นเอเชีย เช่นเดียวกับมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยจะเติบโตจากปีพ.ศ. 2564 ปีละ 8.4% (CARG) มาอยู่ที่ 66,748 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ข้อมูลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU จากกลุ่มตัวอย่าง 1,046 คน พบว่า 80.7% ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์มีสถานะโสด ขณะที่ 19.3 มีสถานะสมรสแล้ว โดย 18% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าเลี้ยงสัตว์เพื่อช่วยเหลือ และช่วยบำบัดรักษา (Pet Healing) เนื่องจากสัตว์เลี้ยงบำบัดมีประโยชน์ อาทิ เพิ่มความสุข เพราะช่วยเพิ่มระดับสาร Oxytocin ได้ 20% และทำให้สภาพจิตดี ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดความดันโลหิต รวมถึงช่วยเยียวยาจิตใจหรือร่างกาย”

จากภาพรวมการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยง สอดคล้องกับตัวเลขสมาชิกครอบครัวเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ปัจจุบันได้มีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงในฐานะลูกบ้านในทุกโครงการรวมแล้วมากกว่า 1,000 ตัว และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนในช่วง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามีลูกบ้านกลุ่มคนรักสัตว์ที่ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับทางนิติบุคคลจากปี พ.ศ. 2564 อย่างมีนัยสำคัญ เฉลี่ย 27%, 38%, 52% ตามลำดับ ด้วยตัวเลขสมาชิกสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นประกอบกับแบรนด์เป็นผู้ริเริ่มและผู้นำที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้ 100% ทุกโครงการ เพื่อตอกย้ำการเป็น “ผู้นำตัวจริง” เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ได้สร้างอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ที่ทรงคุณค่าและมีความหมายขั้นกว่าของ Pet-Friendly ด้วยการสร้าง“มาตรฐานใหม่” เพื่อพัฒนาคุณภาพ การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง ภายใต้พันธสัญญา ‘MAJOR Pet Family Residences’ ครั้งแรกและแบรนด์แรกที่ให้คุณและสัตว์เลี้ยงได้ใช้ชีวิต และเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยร่วมกัน บนพื้นที่ที่ถูกดีไซน์เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนและสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ

Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR "Pet Family" Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว 20 - Major Development (เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

คุณเพชรลดา กล่าวต่อไปว่า “คำจำกัดความของ ‘MAJOR Pet Family Residences’ จะถูกสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมในทุกมิติตั้งแต่การวางรูปแบบการดีไซน์ Petscape Design เพื่อที่จะขยายพื้นที่ความสุขร่วมกันของคนและสัตว์เลี้ยงในแต่ละโครงการ ยกตัวอย่าง โครงการ เมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว คอนโดมิเนียม (Metris District Ladprao Condominium) ที่ได้รับการออกแบบดีไซน์เน้นเรื่อง Craft & Quality ควบคู่กับ Pet-Friendly และด้วยความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความชื่นชอบที่หลากหลาย และทลายข้อจำกัดของประเภทสัตว์เลี้ยงตามความชื่นชอบที่แตกต่างจึงดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางใหม่ๆ อาทิ Multi-Pet Playroom พื้นที่พิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงทางเลือกอย่าง กระต่าย ชินชิลล่า เม่นแคระ เป็นต้น Cat Haus พื้นที่สำหรับน้องแมวโดยเฉพาะ และ Pet Park พื้นที่ออกกำลังกายขนาดใหญ่ที่ให้น้องหมาได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งกับเจ้าของ

Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR "Pet Family" Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว 21 - Major Development (เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

อีกทั้งยังมีการวางมาตรการเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายใต้มาตรฐาน เรื่อง Non-Toxic และ Zero VOCs ที่เป็นมิตรต่อคนและสัตว์เลี้ยง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้บ้านเย็นและยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ทั้ง Solar Attic, Organic Care, Duraclean A+, Nanoe™ X air & odor purifier, UV Care254 Airflow เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเตรียมสิทธิพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยง หรือ Petscape Privilege ตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาเยี่ยมชมโครงการฯ กับ PET-kit และ Petscape Welcome Package ต้อนรับสู่การร่วมเป็นครอบครัวเมเจอร์ฯ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR "Pet Family" Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว 22 - Major Development (เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงได้ตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมเวิร์กช้อปสำหรับสัตว์เลี้ยง กิจกรรมคอนเสิร์ต รวมถึงงานแฟร์ หรืองานอีเว้นต์พิเศษนอกสถานที่ เป็นต้น โดยปัจจุบัน มีพาร์ทเนอร์สำหรับสัตว์เลี้ยงมากกว่า 60 แบรนด์ อาทิ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท LION Pet Care Royal Canin PETClub Bake n Bone Doquabistro Mellow Pet Shop PAWxPAW MEWRE เป็นต้น

โดยในปี 2566 นี้ เมเจอร์ฯ ได้รวบรวมประสบการณ์และความประทับใจจากลูกบ้านกลุ่ม Pet lover ตัวจริงมาสร้างสรรค์เป็นแคมเปญสื่อสารการตลาด เพื่อถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับ ‘MAJOR Pet Family Residences’ ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “สัญญา ว่าจะดูแลกันตลอดไป” #PetFamilyResidences เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์และย้ำภาพผู้นำตัวจริงที่สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้ ‘ทุกโครงการ’

Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR "Pet Family" Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว 27 - Major Development (เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

คุณสรศักดิ์ ทรงนภาวุฒิกุล Executive Creative Director วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย กล่าวถึงแนวความคิดว่า “ได้นำความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่ต้องการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่ให้คนและสัตว์เลี้ยง สามารถอยู่ร่วมกันได้มานานกว่า 20 ปี ประกอบกับ Insight ของคุณโอ๋ – เพชรลดา ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งคนที่รักสัตว์เลี้ยง และมีมุมมองว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้มีหน้าที่มอบความสุขให้กับเจ้าของเพียงฝ่ายเดียว แต่ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงต่างควรมอบความสุขซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม นั่นจึงเป็นที่มาของ ‘MAJOR Pet Family Residences’ ที่ยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นมากกว่า Pet-Friendly แต่ ปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงในฐานะ ‘สมาชิกของครอบครัว’ ซึ่งมุมมองนี้ได้ถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกระบอกเสียงของสัตว์เลี้ยงต่างๆ ของครอบครัวเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ตัวจริงทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยง”

คุณสาธิตา แพทย์เจริญ และคุณสุกัญญา  ทองอินทร์ หรือคุณบุ๋มและคุณแอน พร้อมด้วยน้องโซจู (สุนัข)ตัวแทนสมาชิกลูกบ้านของครอบครัวเมเจอร์ฯ บอกเล่าว่า “ชื่นชอบบรรยากาศการอยู่อาศัยกับสัตว์เลี้ยงที่โครงการคอนโดมิเนียมของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์เป็นอย่างมาก สังคมดี เพื่อนบ้านดี เจ้าหน้าที่ทุกคนรักและต้อนรับสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นลูกบ้านคนหนึ่ง มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เพื่อสัตว์เลี้ยง และมีข้อกำหนดการอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างคนที่เลี้ยงสัตว์และไม่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียม ถ้าจะเลือกคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์คือคำตอบ”

Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR "Pet Family" Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว 28 - Major Development (เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

‘MAJOR Pet Family Residences’ จะเป็นมาตรฐานสำคัญครั้งใหม่ของวงการอสังหาฯ กับการจับจุดยืน
ทางการตลาดที่แตกต่าง แต่จับใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง และความเป็นตัวจริงคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ของเมเจอร์ฯที่ทำด้วยหัวใจของคนรักสัตว์ ทุกโครงการของเมเจอร์ฯ สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ 100% พร้อมเดินหน้าพัฒนาฟังก์ชั่นเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยงเต็มรูปแบบ ยกระดับความสุขในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ร่วมกันจนเกิดเป็นคอมมูนิตี้เพื่อคนรักสัตว์คุณภาพเพื่อความสุขในการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

“สัญญา ว่าจะดูแลกันตลอดไป”

Major Development ขับเคลื่อนอสังหาสู่อีกขั้นบัญญัติมาตรฐานใหม่ MAJOR "Pet Family" Residences สัตว์เลี้ยงคือครอบครัว 29 - Major Development (เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า